Bunt & Quer6 Button Englisch inaktiv Button Deutsch inaktiv

Projekt . Bunt & Quer Mobil . Girls4Girls . Peer EducationEltern- und MultiplikatorInnenarbeit . WorkshopsKulterbunte OutputsKulterbunte LandkarteKulterbunte DownloadsKulterbunte Bibliothek

Amazone Bunt & Quer6 Derneği’nin kültürlerarası genç kız projesi yeni standartlar belirliyor değişen ihtiyaç ve görevlere yenilikçi bir şekilde yaklaşıyor.

Bunt & Quer6 eyalet çapındaki kapsamlı hizmetlerini ve gerekli kültürlerarası genç kız çalışmalarını mobilite sayesinde genişletiyor.  Bunt & Quer6 AmazoneMobil’in amacı hizmetlere tüm genç kızların en iyi şekilde ulaşabilmesini sağlamaktır.

Bunt & Quer projeleri son yıllarda kendilerine Amazone Derneği’nde güçlü bir yer edinmiştir ve genellikle reel ve sanal olmak üzere iki mekanda sunulmakta ve uygulanmaktadır. Bunt & Quer4’da mobil bir konsept oluşturulmuştur, Bunt & Quer6 bu konsept üzerine inşa eder ve bunu hayata geçirerek üçüncü bir mobil alanın açılışını gerçekleştirmek istemektedir. Uzun yıllara dayanan ve belgelenmiş olan tecrübeler, değerlendirmeler ve her şeyden önce Peer kızlarının geri bildirimleri yeni, değişen ihtiyaçları göstermiştir.  Burada özellikle hareketlilik ve hizmetlerin genişletilmesine ilişkin ihtiyaçlar görülmektedir. Akut ve güncel ihtiyaçlara cevap vermek Amazone önemli bir konu olmuştur ve bu önem yıllar içinde gittikçe artmıştır. Edinilen tecrübe ve bilgiler bir taraftan kültürlerarası genç kız çalışmalarının aciliyet arz eden gerekliliğini teyit etmiş diğer taraftan da hizmetlerin daha kolay ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirilmesine duyulan ihtiyacı göstermiştir. Mobil alan çeşitliliği içerik ve deneyim odaklı önlemlerin yanı sıra bilgilerin ve bilgi aktarımının kolaylaştırılması ile de genişletmektedir. Bunt & Quer’de sunulan tüm hizmetler her zaman olduğu gibi kızlar tarafından kızlar için tasarlanmaktadır ve sosyal cinsiyet odaklı bir çalışmaya imkan verirler.

Bunt & Quer6 şimdiye kadar gerçekleştirilen kültürlerarası genç kız proje serisi süreçlerinden edinilen tecrübeleri baz almaktadır.

Bunt & Quer kültürlerarası genç kız proje serisi
Amazone Derneği 2008 yılından beri kültürlerarası genç kız çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Amazone Derneği, Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı 2008’de Bunt & Quer projesini başlatmış ve ağırlık noktası olarak genç kız çalışmaları ve göç konularını ele almıştır. Bu kapsamda ortak Peer kültürü incelenmiş ve özel yaşam dünyalarına karşı hassasiyetin oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bunt & Quer2 koyulan temel taşları genişletmiş ve başarılı bir şekilde pilot projeyi hayata geçirmiş ve sistem odaklı bir erişimle puan kazanmıştır. Bu kapsamda göç deneyiminin içsel olarak ele alınmasına büyük önem verilmiş ve öz Peer kültürünün sağlamlaştırılması önemli konuların arasında yer almıştır. Araştırma ve geliştirmenin de dahil edilmesi ile Bunt & Quer3'in temel yapısı oluşmuştur.

Bunt & Quer3 projesinde kişiselden kamuoyuna geçiş ele alınmıştır. Kuşaklar arası (gençler ve yetişkinler), kültürler arası (azınlık ve çoğunluk toplumları)  ve dinler arasında (Bregenz ve Vorarlberg) diyalog köprüleri kurulmuştur.

İlerleyen değişim ve değişen ihtiyaçlarla birlikte Bunt & Quer4’in ağırlık noktaları kültürlerarası genç kız çalışmalarında da yoğunlaşmıştır. Bunt & Quer4 bu kapsamda Peer uzmanlığını ele almış ve sonuçlardan elde edilen önerileri en iyi şekilde kullanabilmek ve uygulayabilmek için gençlik kültür araştırmasının sonuçlarını değerlendirmiştir.

Amazone Derneği’nin kültürlerarası genç kız çalışmaları, yenilikçi yaklaşımı kesintisiz olarak Bunt & Quer’in hayata geçirilmesi ile görülen, mevcut güncel araştırma sonuçlarına dayanmaktadır. Bunt & Quer4’nın ilkelerini Gençlik Kültür Araştırması Enstitüsü’nün araştırma sonuçları ve araştırma raporunda yer alan önerileri belirlemiştir. Şimdi bunun devamı olarak, sürdürülebilirliği sağlamak için öğrenileni ve çalışılanı yoğunlaştırmak ve bu konuda uzmanlaşmak gerekmektedir.

Bunt & Quer5 gençlik kültür araştırmasının sonuçlarından elde edilen önerileri daha da pekiştirmiş “on Code“ iletişim eğitiminde öğrenilenleri ve çalışılanları pekiştirmiştir. “on Code“ iletişiminden faydalananlar sadece Peer kızları olmamalıdır. Bu sebeple Bunt & Quer5 2013 yılında Peer’lerin uzmanlık bilgisini daha fazla dikkate almayı ve bu bilgiyi uzun vadede rengarenk Workshop tasarımının bir parçası olarak entegre etmek için geniş kapsamlı olarak kullanmayı hedeflemiştir.

 

Das Projekt Bunt & Quer6 wird durch den Europäischen Integrationsfonds kofinanziert.

Logoleisten der Sponsoren

Infobox:

Proje süresi:
1. Ocak 2014 ila
31 Aralık 2014